Mail: kennel@bellavos.dk - v/ Annette Baand Graavett, Ingelise og Karina Baand

News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses Frantz Ingemann Nielsen med en Kennel Bellavos avlsklasse efter  Ch. Bazett Ploymann.

Bedste avlsklasse i Vadum 1982

 

Here Frantz Ingemann Nielsen with a breeding Kennel Bellavos class after Ch. Bazett Ploymann.

Best breeding class in 1982 Vadum

 

 

Kennel Bellavos historie

 

Kennel Bellavos er et gammelt familie kennelnavn som stammer tilbage fra 1930 érne. Her startede Henry Ingemann Nielsen (vores bedstefar) med at opdrætte og udstille Ruhårede Gravhunde som han havde importeret fra Sverige. 

Han fik dog forholdsvis hurtigt interesse for en anden hunderace - nemlig den Ruhårede Hønsehund og det var her at Kennel Bellavos og Henry Ingemann Nielsen for alvor slog sit navn fast både som opdrætter og dressør. Han kom hurtigt i gang med svejsarbejdet og solgte allerede i midt 30érne ruhårede som "totverbellere" eller "verweisere" - og for ikke jagt interesserede, betyder det måden hunden indfanger og gør opmærksom på sit bytte på.

I 1955 indstiftedes i Dansk Ruhår klub - Hans Israelsen nålen - som efter bestyrelsens skøn uddeles til personer, der har udført et særligt fortjenstfuldt arbejde for ruhårssagen. Henry Ingemann Nielsen modtager i 1978 denne anerkendelse.


I en lang årrække vælger Henry Ingemann Nielsen udstillingshunde fra og har kun hund til familiebrug,  men i 1968 køber han igen en Ruhåret Hønsehund - Rex - med hvem han kommer til at vinde meget, og med den, kommer han igen igang med at udstille hunde.

 

     

 

I 1973 vælger han at købe to små Vizla hvalpe fra Bornholm men vælger dog kun at beholde den ene. Det er Anita, som han udstiller og hun bliver Bedst i racen 1 på alle de udstillinger hun deltager i - på nær en, hvor hun får en 2. præmie.
Det hele topper med at hun bliver verdensvinder på Herningudstillingen 1977.
Anita bliver parret med Etzel von Bahlen og får 6 hvalpe som får navnet Bellavos.

 

Henry og Frantz Ingemann Nielsen med Anita          Yderst th. Frantz Ingemann Nielsen med Anita

 

 

1977 er også året hvor Frantz Ingemann Nielsen (vores far)  overtager sin fars kennelnavn og begynder at opdrætte Basset Hound.

Frantz Ingemann Nielsen køber i 1974 sin første Basset Hound - Dorte med hvem det hele starter. Hun var en fin middelhund, der klarede sig pænt på de udstillinger hun var med på hen over årene 1975 og 76.

Men i slutningen af 1976 køber han et engelsk opdræt hos Kennel Tibatz i Ålborg – en 10 mdr. gammel hvalp - Gaymel Miss Swanky Pants sammen med en lille tævehvalp Tibatz Litta.

Gaymel Miss Swanky Pants starter han med at udstille i marts 1977 – og hun får sit første cert. i juli 77 på Bornholm. På de efterfølgende 3 udstillinger får hun de sidste 2 cert’er og bliver på kun 2. mdr. i september 1977 -  - Dansk Champion.

 

 

Gaymel Miss Swanky Pants bliver derudover:

Årets Basset 3 - 1977 for både hanner og tæver

Årets Basset tæve 1 - 1979

Årets Basset tæve 2 – 1980

 

På samme tid udstiller Frantz Ingemann Nielsen sin anden tæve - Tibatz Litta, som får sit første cert. i oktober 1977.

Her kommer der nye udstillingsregler som betyder at der skal gå 1 år fra hunden får det første cert.  til den får det sidste - for at blive Dansk Champion.

Det betyder, at Tibatz Litta først bliver Dansk Champion i november 1978 med sit 5. cert.

 

I slutningen af 1978 købes Bazett´s Ployman en 1 år gammel hanhund fra en kennel i Sverige.

Han var noget løs i sine bevægelser, og der var behov for at få øget hans muskulatur. Dette blev gjort med en intensiv og målrettet træning i kraft af lange gåture – og Frantz Ingemann Nielsen  – er klar til at udstille ham første gang 3. marts 1979 i Frederiksværk

Bazett's Ployman

Her får han sit 1. cert. og bliver BIR. 1 og hen over det næste år får han yderligere 7 cert’er inden han den 3. maj 1980 bliver Dansk Champion.

 

Bazett´s Ployman bliver efterfølgende:

Årets han i 1979

Årets han samt årets avlshan - 2 i 1980 og KBHV Brønby

Årets han samt årets avlshan i 1981

KBHV - 1982

Årets avlshan i 1983

Årets avlshan – 2 i 1984

 

 

 

Bazett’s Ployman blev over ovennævnte periode stillet i avlsklassen på adskillige udstillinger og vandt denne, hver gang den blev stillet op.

 

I 1979 bliver Gaymel Miss Swanky Pants parret med Bazett´s Ployman – og fra dette kuld beholder Frantz Ingemann Nielsen - Bellavos Appeline, som bliver udstillet fra 1980.

                

Hun får sit første cert. i maj 1980 i Brørup og bliver i september 1981 – Dansk Champion i Silkeborg.

Hun bliver årets tæve – 4 i 1980

Udover Bellavos Appeline bliver Bellavos Arafat – Dansk Champion i 1980

I 1982 bliver kennelarbejdet sat i bero og bliver først genoptaget, da vi i 2009 aktivere det gamle Kennelmærke igen - denne gang med Chow chower

 

 

 

Kennel Bellavos history

 

 

 

Kennel Bellavos is an old family kennel name which dates from 1930 markets. Here began Henry Ingemann Nielsen (our grandfather) to breed and exhibit Ruhårede Dachshund he had imported from Sweden. He was relatively quick interest in another breed - the Ruhårede Chicago Dog and it was here that Kennel Bellavos  and Henry Ingemann Nielsen really found his name both as a solid breeder and trainer. He came quickly with svejsarbejdet and sold back in the middle 30érne ruhårede as "totverbellere" or "verweisen" - and for not hunting interested, it means the way the dog captures and recalls his prey on.
 
In 1955 indstiftedes in English Ruhår club - Hans Israelsen Elsen needle - which, after the Board's discretion be distributed to people who have done a very creditable work for ruhårssagen. Henry Ingemann Nielsen receives in the late 1950s this recognition.


For many years chose Henry Ingemann Nielsen exhibition of dogs and only dogs for family use, but in 1968 he again buys a Ruhåret Chicago Dog - Rex - with whom he will win much, and with it, he again started to exhibit dogs.

                                   

 

                                   


In 1973 he chose to buy two small Vizla puppies from Bornholm but choose to retain only one. This is Anita, which he exhibits and she becomes Best in Breed 1 in all the exhibitions she participates in - but one where she will have a 2 premium.
The entire top of that she will win the World Exhibition in Herning 1977.
Anita will be paired with Etzel von Bahlen and have 6 puppies who are named Bellavos.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bellavos story has been translated into English, further down the page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet er fra bogen "Dansk Ruhår Klub 50 år 1928-1978"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisudklip af Anita og Henry Ingemann Nielsen fra verdensudstillingen

 

 

 

 

 

 

 

En meget ung Annette Baand Graavett her afbilledet i Basset og Beaglebogen af I.C. Christensen med sin Basset Hound - Dorte